Đại Lễ Giáng Sinh, Chúa Nhật, 12/25/22, 10AM
Thánh Lễ 
NL: Chúa Đã  Sinh Ra
Ca đoàn pdf,

PC: x,  TS: 

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Lễ Giáng Sinh

DL: Trong Đêm Hồng Phúc  

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: Bài mới

          HL: Đêm Yêu Thương            
Ca đoàn pdf, 
PC: x ,  TS: 6035

KL: Hang Bêlem           

Ca đoàn pdf

PC: 1150 ,  TS: 6054