top of page
Đại Lễ Giáng Sinh, Chúa Nhật, 12/25/22, 10AM
NL: Chúa Đã Xuống Đời
Ca đoàn pdf,

PC: x,  TS: 8064

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Lễ Giáng Sinh

DL: Trong Đêm Hồng Phúc  

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: Bài mới

 

HL: Oh Holy Night

(solo lúc ca đoàn rước lễ)

C Major,   B Major version
        HL: Đêm Yêu Thương            
Ca đoàn pdf, 
PC: x ,  TS: 6035
        HL: Chúa Giáng Trần 2        
Ca đoàn pdf, 
PC: x ,  TS: 6066

KL: Hang Bêlem           

Ca đoàn pdf

PC: 1150 ,  TS: 6054

bottom of page