top of page
Christmas background.GIF
Đại Lễ Giáng Sinh
Thứ Hai, 12/25/23, 10AM
 
NL: Chúa Đã Xuống Đời

Ca đoàn pdf,

PC: x,  TS: 8064

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Lễ Giáng Sinh

Ca đoàn pdf,

DL: Lễ Dâng Giáng Sinh

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: 2104

                HL: Cao Cung Lên(solo)                
Ca đoàn pdf, 
PC: 1137 ,  TS: 6044
       HL: Đêm Hồng Ân        
Ca đoàn pdf, 
PC: x ,  TS: Bài mới
       KL: Hang Bêlem           

Ca đoàn pdf, 

PC: 1150 ,  TS: 6054

bottom of page