top of page
Đại Lễ  Phục Sinh, 4/9/23
NL: Hoan Ca Phục Sinh 
Ca đoàn pdf, 

PC: 1356,  TS: 8080

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Rảy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước    

Ca đoàn pdf,
PC: 961,  TS: 7039
Bài đọc 1

Đáp Ca CN Phục Sinh

Bài đọc 2

Ca Tiếp Liên (solo)

Alleluia

 

DL: Của Lễ Mới

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: 8067

          HL: Vì Ngoài Chúa Ra (solo)          
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: Bài mới
         HL: Bài Ca Phục Sinh    
Ca đoàn pdf,
PC: 1332,  TS: 8092

KL:   Chúa Phục Sinh        

Ca đoàn pdf, 

PC: 1337  TS: 7006

bottom of page