top of page
Chúa Nhật Phục Sinh, 3/31/24
NL: Hoan Ca Phục Sinh
Ca đoàn pdf, 

PC: 1356,  TS: 8080

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Rảy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước    

Ca đoàn pdf,
PC: 961,  TS: 7039
Bài đọc 1

Đáp Ca CN Phục Sinh

Bài đọc 2

Ca Tiếp Liên (solo)

Alleluia

 

DL: Lễ Dâng Phục Sinh

Ca đoàn pdf,

PC: x , TS: Bài mới

          HL: Khải Hoàn Ca Alleluia!          
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: Bài mới
 KL: Chúa Phục Sinh  
Ca đoàn pdf, 

PC: 1337  TS: 7006

bottom of page