CN 6 Phục Sinh, Năm C, 5/22/22
Chủ đề: Chúa luôn ở với ta để ban  bình an và vui mừng
                   NL: Về Nơi Đây           
Ca đoàn pdf,
PC: 171 ,  TS: x

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Chúa Nhật 6 Phục Sinh

   DL: Lời Thiêng  

Ca đoàn pdf,

PC: 303  TS: 2012

               
                HL: Tình Yêu Của Chúa              
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: x
   KL: Dâng Về Mẹ

Ca đoàn pdf

PC: 990 ,  TS: 5356