Chúa Nhật 3 Mùa Chay,
Năm B, 3/7/21.
Chủ đề:Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa.
Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ.
NL: Hướng Nhìn Chúa                        
Ca đoàn pdf,

PC: X,  TS: Bài mới

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Tiền Xướng Phúc Âm


DL: Lễ Dâng Mùa Cứu Độ    

Ca đoàn pdf,

PC: X,  TS: 2044

HL: Vươn Cao Linh Hồn

Ca đoàn pdf,

PC: 1308,  TS: 3077

KL: Lời Mẹ nhắn nhủ             

Ca đoàn pdf,

PC: 1018,   TS: 5320

COPYRIGHT©2018 BY CA ĐOÀN THÁNH GIUSE