Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Năm A, 2/2/20
NL: Ca Nhập Lễ 1       

Ca đoàn pdf, 

PC: 49,    TS: 1086

Thánh Vịnh Đáp Ca

Đáp Ca Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh


DL: Hòa Khúc Tạ Ơn   

Ca đoàn pdf,

PC: 275,    TS: 2076

HL:  Chính Chúa

Ca đoàn pdf,  

PC:  X,    TS: 3265

KL: Xin Vâng                                     

Ca đoàn pdf

PC: 1077   TS: 5336

COPYRIGHT©2018 BY CA ĐOÀN THÁNH GIUSE