top of page
Image background for Thanh Ca Hang Tuan.gif
     CN26TN, Năm A, 10/1/23        
Chủ đề:  Hãy ăn năm sám hối (dụ ngôn người con được sai đi) 
          
NL: Hãy Đến Tung Hô

Ca đoàn pdf,

PC: 84,  TS: 1053

B Lễ Ca Lên Đi 2

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca  CN26TN

DL: Hiến Dâng

Ca đoàn pdf,

                  PC: 267,  TS: 2086              

           HL: Vì Ngoài Chúa Ra (version 2)      
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: Bài mới
                              
        KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ           
Ca đoàn pdf,

PC: 1018, TS: 5320

bottom of page