CN3 Mùa Vọng, Năm C, 12/12/21
Chủ đề: Hãy vui mừng lên, Chúa gần đến
NL: Vui lên ( vui lên nào vui lên)
Ca đoàn pdf,

PC: 1123,  TS: 8071

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Đáp Ca CN 3 Mùa Vọng

 

DL: Với Của Lễ

Ca đoàn pdf,

PC: x, TS: 2077

           HL: Vui lên Sion (mừng vui lên Sion)        
Ca đoàn pdf,
PC: 1125,  TS: 1036

 KL: Mừng vui lên

  Ca đoàn pdf,

PC: 1103,  TS: 8063