Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B 
Chúa Nhật, 11/30/20
 
Chủ đề:  Hãy tỉnh thức. Hướng lòng về Chúa.
** Mùa Vọng không hát Kinh Vinh Danh. Có Alleluia.**
 
NL: Nguyện Mùa Vọng
Ca đoàn pdf,

PC: 1110,  TS: 6037

Bộ Lễ Seraphim

 + Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B


DL: Lễ Dâng Trông Đợi         

Ca đoàn pdf,

PC: X,  TS: ?

HL: Lạy Trời

Ca đoàn pdf

PC: 1308,  TS: 3077

KL: Hãy Sẵn Sàng

Ca đoàn pdf,

PC: X,   TS: 8155

COPYRIGHT©2018 BY CA ĐOÀN THÁNH GIUSE