CN 3 Mùa Vọng, Năm A, 12/11/22      
   Chủ đề: Hãy vui mừng.
             

 NL: Vui Lên ( vui lên nào vui lên)

Ca đoàn pdf,

PC: 1123,  TS: 8071

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca CN 3Mùa Vọng, Năm A

 

DL: Với Của Lễ

Ca đoàn pdf, 

PC: x,  TS: 2077

               
  HL: Vui Lên Sion (mừng vui lên Sion)
Ca đoàn pdf,
PC: 1125,  TS: 1036
 
KL: Trời Cao 

Ca đoàn pdf,

PC: 1118, TS: 6006