top of page
CN5 Mùa Chay, Năm A, 3/26/23
Chủ đề:  Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chúa chữa Lazarô
   NL: Hãy Trở Về    

Ca đoàn pdf,

PC: 1236,  TS: 8059

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca  CN5 Mùa Chay 

Điệp khúc Tung Hô Tin Mừng

 DL: Dâng

Ca đoàn pdf,

PC: 224,  TS: 2100

               
HL: Thánh Giá Nào Cho Con
Ca đoàn pdf,
PC: 577,  TS: 3227
 KL: Mẹ Đồng Công    

Ca đoàn pdf,

PC: 1025 , TS: Bài mới

 
CN Lễ Lá, Năm A, 4/2/23
Chủ đề: Vinh quang và thập giá
* Không hát NL, Kinh thương xót, vinh danh và Alleluia

Hát bài Ngàn dân ơi ( hát 1 câu ) khi LM đứng ở dưới nhà thờ

Hát bài Ca khúc hồng ân, Trăm triệu lời ca hoặc Hát lên bài ca ?? lúc LM rảy nước thánh(theo đề nghị của GX).  Sau khi LM làm phép lá, rồi đến bài Phúc Âm, người hướng dẫn sẽ nói cuộc rước kiệu bắt đầu thì hát bài rước lá.

   Rước lá: Hoan Hô Con Vua Đavít

Ca đoàn pdf,

PC: 1242,  TS: 8141

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca  CN Lễ Lá 

Điệp khúc Tung Hô Tin Mừng

 DL: Tâm Tình Dâng Cha

Ca đoàn pdf,

PC:x ,  TS: Bài mới

               
HL: Thập Giá Đồi Canvê ( solo ) 
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: 3088
Nếu Đẹp Lòng Cha
Ca đoàn pdf,
PC: x,  TS: Bài mới
 KL: Mẹ Nhân Loại

Ca đoàn pdf,

PC: 1007, TS: 5314

 
bottom of page