Chúa Nhật 12TN, Năm B, 6/20/21
Chủ đề: Giữ vững niềm tin
NL: Ai Sẽ Cho Con 
Ca đoàn pdf,

PC: 42,  TS: X

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca CN 12 Thường Niên

 

DL: Xin Dâng Lên Cha                    

Ca đoàn pdf,

PC: 322  TS: 2109

HL: Xin Giữ Gìn Con                              

Ca đoàn pdf,

PC: 646,  TS: 3241

KL: Nguồn Cậy Trông 

Ca đoàn pdf,

PC: 1049,   TS: 5354