top of page
Image background for Thanh Ca Hang Tuan.gif
Chúa Nhật 3 Mùa Chay, 3/3/24
Chủ đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa. Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ

 NL: Lạy Chúa Trời Con  

Ca đoàn pdf, 

PC: 109 TS: 1030

Bộ Lễ Ca Lên Đi 2

Bộ Lễ Seraphim

+Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Điệp Khúc Tung Hô Tin Mừng Mùa Chay

Đáp Ca CN 3 Mùa Chay

 

                     DL: Tiến Dâng Lên                      

Ca đoàn pdf,

    PC: 333,  TS: 2110

HL: Đền Thờ Chúa Ta         

Ca đoàn pdf,

PC: x ,  TS: Bài mới
 
KL: Lời Mẹ Nhắn Nhủ      

Ca đoàn pdf,

PC: 1018,  TS: 5320
bottom of page