CN26 TN, Năm A, 9/27/20
 
Chủ đề:   Hãy ăn năm sám hối(dụ ngôn người con được sai đi)  
  
NL: Hãy Đến Tung Hô
Ca đoàn pdf,

PC: 84,  TS: 1053

Bộ Lễ Seraphim

 + Chính Nhờ Người ; Tuyên Xưng Đức Tin

Đáp Ca Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A


DL: Dâng Niềm Cảm Mến             

Ca đoàn pdf,

PC: 253,  TS: 2087

HL: Này Con Đi Làm Vườn Nho

Ca đoàn pdf

PC: X,  TS: Bài mới

KL: Xin Vâng    

Ca đoàn pdf,

PC: 1077,   TS: 5336

COPYRIGHT©2018 BY CA ĐOÀN THÁNH GIUSE