Be Part of the Choir

Bạn biết đàn? thích ca hát? Bạn thích làm quen gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới?  Vậy thì xin mời bạn đến sinh hoạt với Ca Đoàn Thánh Giuse. Ca đoàn lúc nào cũng mở rộng tay chào đón những khuôn mặt mới, những tiếng hát mới, muốn đem tài năng ca hát để phục vụ, cao rao lời ngợi khen Chúa.

Xin liên lạc Hồng Ân. Xin gọi (703)659-5997

COPYRIGHT©2018 BY CA ĐOÀN THÁNH GIUSE