top of page

Be Part of the Choir

Bạn biết đàn? thích ca hát? Bạn thích làm quen gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới?  Vậy thì xin mời bạn đến sinh hoạt với Ca Đoàn Giuse. Ca đoàn lúc nào cũng mở rộng tay chào đón những khuôn mặt mới, những tiếng hát mới, muốn đem tài năng ca hát để phục vụ, cao rao lời ngợi khen Chúa. Xin liên lạc Hồng Ân. Xin gọi (703)659-5997

MungBonMang2018(11).jpg
bottom of page