top of page
Christmas background.GIF
 
Diễn Nguyện Thánh Ca

Thời gian: Lúc 3:00 Chiều  Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng sắp tới, nhằm vào ngày Chúa Nhật mồng 10 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót, 6667 Chester Ave, Philadelphia PA 19142.

1. Đêm Hồng Ân

2. Ave Maria Mẫu Tâm & Ave Maria Đoạn Kết

bottom of page