top of page
 
Diễn Nguyện Thánh Ca
Chúa Nhật ngày 4 tháng 12, 3-5:30 PM
tại Giáo Xứ Saint Helena
6161 N. 5th Street, Philadelphia, PA 19120
Bài Hát
1. Tình Chúa Yêu Con
2.  Đêm Yêu Thương
                 

bottom of page