top of page
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
IMG_8102
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
HinhLienCaDoan_9.2019
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Đức Giám Mục địa phận Arlington, Va
IMG_8123
Kỷ niệm 40 năm thành lập GX, 9/15/19
Easter 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
Easter 2019
Bổn mạng ca đoàn 2019
MungBonMang2018
DienNguyenGiangSinh2018
DienNguyenGiangSinh2018
DienNguyenGiangSinh2018(4)
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMang2018
MungBonMangCaDoan2018
MungBonMangCaDoan2018
MungBonMangCaDoan2018
MungBonMangCaDoan2018
MungBonMangCaDoan2017
HatDienNguyen2016
MungBonMangCaDoan2016
HatDienNguyen2016
GiangSinh2017
MungBonMang2014
HatDienNguyen2012

About the Choir

 

Ca đoàn được thành lập vào mùa hè năm 1979. Từ ngày thành lập, ca đoàn được gọi là Ca Đoàn I . Đến năm 2000, ca đoàn đã đổi tên thành Ca Đoàn Giuse, và nhận thánh Giuse làm bổn mạng ca đoàn.

Ca đoàn Giuse hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, VA. Ca đoàn phụ trách hát lễ mỗi Chúa Nhật lúc 10:00AM.

Ngoài việc phụng vụ thánh lễ ngày Chúa Nhật, ca đoàn Giuse còn phụ trách các thánh lễ trọng và buộc trong năm, các thánh lễ hành hương, các thánh lễ cưới cùng các sinh hoạt văn nghệ khác vào dịp Giáng Sinh, Tết và Đại Nhạc Hội. Ngoài những sinh hoạt phục vụ trên, ca đoàn còn có những buổi giao lưu, giải trí tạo thêm tình thân anh em ca đoàn qua những buổi picnic, vui chơi, cắm trại, BBQ, chèo thuyền, hái trái cây, tiệc Giáng Sinh.

Choir Videos